18 سنگ فرش زیبا برای حیاط خلوت، پاسیو و باغچه

    26256 بازدید
فضاهای بیرونی: بالکن-پاسیو-حیاط خلوت

سنگ می تواند شیک ترین فرش را برای محوطه ی بیرونی شما ایجاد کند. اگر الگوی منظمی برای پاسیو و یا حیاط خلوت خود می خواهید، سنگ به صورت سنگ فرش مستطیلی با ابعاد مشخص نیز موجود می باشد. با این سنگ فرش ها شکوه در طراحی فضای سبز به سبک مینیمال را به محیط زندگی خود بیاورید.در کنار این سنگ های بزرگ سنگ ریزه در واقع سنگ متلاشی شده است که می تواند برای مسیر ها و پاسیو هایی استفاده شود که می خواهید هموار به نظر برسند. بهتر است که این نوع سنگ فرش با یک لبه ی صلب مرزبندی شود تا آن را در بر گیرد. در این 18 ایده نماهایی از این ترکیبات را میبینید.

18 سنگ فرش زیبا برای حیاط خلوت، پاسیو و باغچه

1| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای

1| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای

2| سنگ فرش با سنگ های بزرگ و سنگ ریزه قرمز

2| سنگ فرش با سنگ های بزرگ و سنگ ریزه قرمز

3| سنگ فرش با سنگ های بزرگ و سنگ ریزه

3| سنگ فرش با سنگ های بزرگ و سنگ ریزه

4| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای بزرگ و کوچک

4| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای بزرگ و کوچک

5| سنگ فرش با سنگ های قالبی

5| سنگ فرش با سنگ های قالبی

6| سنگ فرش با سنگ های قالبی

6| سنگ فرش با سنگ های قالبی

7| سنگ فرش پلکانی

7| سنگ فرش پلکانی

8| سنگ فرش ترکیبی با آجر سفالی

8| سنگ فرش ترکیبی با آجر سفالی

9| سنگ فرش زیبا با سنگ های رودخانه ای بزرگ و کوچک

9| سنگ فرش زیبا با سنگ های رودخانه ای بزرگ و کوچک

10| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای بزرگ

10| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای بزرگ

11| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای و آجر سفال

11| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای و آجر سفال

12| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای

12| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای

13| سنگ فرش با سنگ ریزه

13| سنگ فرش با سنگ ریزه

14| سنگ فرش با قلوه سنگ

14| سنگ فرش با قلوه سنگ

15| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای و آجر سفال

15| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای و آجر سفال

16| پله سنگی

16| پله سنگی

17| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای و چوب

17| سنگ فرش با سنگ های رودخانه ای و چوب

18| سنگ فرش با سنگ های یک تکه

18| سنگ فرش با سنگ های یک تکه

منبع: architecturendesign
مشاوره و اجرای پروژه های دکوراسیون داخلی : ##


دیجیتال مارکتینگ

نظرات

    نظر شما در مورد این مطلب چیست؟