نورگیر حبابی

برای پوشاندن سقف پاسیو یا حیاط خلوت و یا هر مکانی که نیاز به سقف نورگیر دارد از پوشش نورگیر حبابی یا نورگیر پلی کربنات استفاده می شود